Användningen av Likit-produkter rekommenderas också av kända hästspecialister för beteendeforskning vid University of Cornell (USA) och Bristol (England).0010/5037648001583/0/Hästutrustning & hästsaker